Laserliner MultiClamp-Meter Pro meettang

  • UM083.040A
  • Laserliner
MultiClamp-Meter Pro meettang

De professionele meettang met meting van de echte effectieve waarde.

- Betrouwbare en snelle stroommetingen in alle gesloten stroomkringen
- Meet gelijk- en wisselstromen met bepaling van de echte effectieve waarde (True RMS)
- Automatische doorgangstester met akoestisch signaal
- Exacte meetresultaten bij gelijkstroommeting door DC-nullstelling
- Automatische diodemeting met doorlaatspanning tot 1,5 V
- Peak-HOLD-functie voor de bepaling van kortstondige inschakelstromen
- Hoge meetresolutie voor exacte stroom-, spanning- en weerstandsmeting
- Geïntegreerde, contactloze spanningsindicator voor de snelle bepaling van spanningvoerende onderdelen
- CAT III - 600 V - toepasbaar voor metingen in de complete gebouwinstallatie
- Ggeïntegreerde meetpuntverlichting door sterke led
- MIN/MAX-functie voor de bepaling van veranderende meetgrootheden
- Groot, goed afleesbaar LC-display met achtergrondverlichting en staafdiagramweergave

MultiClamp-Meter Pro
+ batterijen (2 x 1,5 V AAA)
+ 2 meetleidingen
Technische gegevens:
- MAX. INGANGSVERMOGEN:
- LC-DISPLAY: tot 1999 (3 1/2 cijfers)
V AC/DC: 600 V AC/DC
- Aanspreekdrempel: 30 O
- Weerstand, doorgangstest: 600 V AC/DC
- ELEKTRISCHE VOEDING: 2 x 1,5 type AAA/LR03 alkali
- DC-STROOM: 0.200 A, ± 2,0%
- FREQUENTIEBEREIK: 50/60Hz AC
- Teststroom: 0,5 mA
- GEWICHT: 175g
A AC / V DC: 200 A (PEAK 282,8 A)
- DC-SPANNING: 0,2.600 V, ± 1,0%
- AC-STROOM: 0.200 A, ± 2,5%
- OVERSPANNINGSCATEGORIE: CAT III - 600 V
- AC-SPANNING: 0,2.600 V, ± 1,5%
- ARBEIDSTEMP.: -10 °C. 55 °C
- PEAK HOLD meet piekstroom: 10 ms